PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS

Konferences, kurās prezentēti Maģistra darba rezultāti par autismu un uzturu

         ISNPR konferences stenda referātu var apskatīt te  • Ābele S., Tzivian L., Meija L., Folkmanis V., Terapeitiska uztura stratēģijas un uztura bagātinātāju potenciāls autiskā spektra simptomu mazināšanā bērniem, Referāts, LU Medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā / Innovations in the diagnosis and treatment of children's developmental disorders", 19.10.2018, Rīga. Pieejams https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/medicina/
0
 .