PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS

Konferences, kurās prezentēti Bakalaura darba rezultāti par GAPS uzturu bērniem ar UDHS  


Konferences, kurās prezentēti Maģistra darba rezultāti par autismu un uzturu

                                                                       
         ISNPR konferences stenda referātu var apskatīt te
  • Ābele S., Tzivian L., Meija L., Folkmanis V., Terapeitiska uztura stratēģijas un uztura bagātinātāju potenciāls autiskā spektra simptomu mazināšanā bērniem, Referāts, LU Medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā / Innovations in the diagnosis and treatment of children's developmental disorders", 19.10.2018, Rīga. Pieejams https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/medicina/
0